YM48型板材热熔复合机 型号 :

产品优势
机器一端将二块XPE板材中间通过加热板,加热接触,并加压后,拿出形成二块板结合在一起,是建筑密封,保温常用材料。


  • 技术参数
  • 图片走廊
  • 操作视频
  • 成交案例
  • 文件下载
  • 联系我们

1.片材加工:厚度规格上下分别调整,方便不同规格。

2.采用高温复合不加粘合剂。

3.电热板最高温度400°C。

4.上下牵引辊同步控制。

5.机架型材四周罩壳表面喷塑。


主要技术参数:

 项目 参数
 辊面宽度(mm) 1600                                        
 加热板下材料(mm) 20~250
加热板最高温度 400℃
装机容量(kw) 10kw
 设计车速(m/min) 2~10
加热板上材料(mm)  20~120
外形尺寸(cm)  250×190×200 
 

返回上一页
联系客服 申请试听